top of page

Datos legais
- Garvi Compostela, S.L.
- CIF: B70476395
- Sede Social: Avenida Rosalía de Castro 56, 3E. 15895 Ames (A Coruña)

Contactar con Garvi Compostela, S.L.
- Email: residenciagarvi@gmail.com
- Teléfono: +34 653 51 96 19

Outra Información
A web residenciagarvi.es, pertence á empresa Garvi Compostela, S.L. ten como finalidade dar a coñecer os servizos e produtos de Garvi Compostela, S.L.


A web residenciagarvi.es, poden conter ligazón a outras páxinas non pertencen a Garvi Compostela, S.L. e polo tanto non controladas pola mesma. Garvi Compostela, S.L. declina calquera responsabilidade sobre o contido publicado en páxinas de terceiros.
Garvi Compostela, S.L. comprométese a non realizar publicidade enganosa no seu sitio web, non considerando publicidade fraudulenta os posibles erros tipográficos que aparecesen  na web en calquera das súas seccións, e producidos como consecuencia da posta en marcha e/ou actualización da mesma. Non obstante, Garvi Compostela, S.L. comprométese a subsanar calquera anomalía tan pronto como teña coñecemento da súa existencia.


Garvi Compostela, S.L. poderá modificar en calquera momento e sen previo aviso, a información, contidos e prezos ofrecidos no seu sitio web.


A recollida e o tratamento dos datos identificativos do usuario serán tratados segundo as disposicións da lei orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal e serán tratados nos ficheiros de Garvi Compostela, S.L. coa única finalidade de ofrecer os seus servizos. En cada caso contémplanse os mecanismos establecidos pola lei para efectuar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos de carácter persoal de forma sinxela e gratuita.

Os datos identificativos dos clientes de residenciagarvi.es foron facilitados voluntariamente polos propios interesados. A finalidad dos datos utilizarase exclusivamente para o envío dos pedidos realizados polos clientes de Garvi Compostela, S.L.

Política de Confidencialidade

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, Garvi Compostela, S.L., comprométese á total confidencialidade de todos os datos aportados polos usuarios e clientes da web, e adoptará, a estes efectos, as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado.


O cliente asume e acepta que todos os datos aportados en calquera momento, sexan incorporados a un ficheiro automatizado cuxa titularidade corresponde a Garvi Compostela, S.L. coa única finalidad de procesar os mesmos para axilizar ao máximo a administración e entrega das súas consultas, así como a de establecer unha relación comercial máis perfeccionada co cliente.


Por último infórmase ao cliente de que lle asisten os dereitos de acceso, modificación, oposición e cancelación, que poderá exercitar mediante correo electrónico residenciagarvi@gmail.com. Baixo ningún concepto os datos recollidos por Garvi Compostela, S.L., a través do seu portal, serán cedidos a terceiros.Condicións 
Garvi Compostela, S.L. ofrece nas súas páxinas web información relacionada co tipo de actividade, produtos e servizos que realizan. Esta información non constitúe unha oferta comercial de compra ou venda de ditos produtos e servizos, polo que os prezos correspondentes non están publicados.


Garvi Compostela, S.L. resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web, podendo incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información.


Garvi Compostela, S.L. é titular dos dereitos de propiedade, dereitos de propiedade intelectual e industrial desta web, das súas páxinas, pantallas, da información que conteñen, da súa apariencia e deseño, das súas marcas, logos, e dos seus produtos e servizos, salvo que se especifique outra cousa.


Garvi Compostela, S.L. autorízalle a descargar os contidos, copiar ou imprimir calquera página esta Web, pero exclusivamente para o seu uso persoal e, sempre e cando, con elo non infrinxa o copyright u calquera outro dereito de propiedade de Garvi Compostela, S.L., nin cambie, modifique, ou suprima calquera Información, contido, ou as súas advertencias. A copia de Información non debe entenderse como unha autorización para transferirlle a vostede ou a calquera Persoa os dereitos de propiedade de Garvi Compostela, S.L.

 

Garvi Compostela, S.L. prohíbe a copia, duplicación, redistribución, comercialización ou calquera outra actividade cunha finalidade ou uso público que se poda realizar cos contidos das súas páxinas web aínda que se citen as fontes, salvo consentimento por escrito de Garvi Compostela, S.L.

Responsabilidade
As páxinas e contidos poden conter erros, inexactitudes ou omisións. Garvi Compostela, S.L. non garantiza a exactitude, integridad ou veracidade dos contidos ou de calquera declaración ou calquera outra información publicada nas súas páxinas web. Vostede acepta que calquera decisión, unha vez feita esta advertencia, será asumida pola súa propia conta e risco.


Garvi Compostela, S.L. no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los mismos publicados en sus páginas web.


Garvi Compostela, S.L. no asume responsabilidad por aquellas informaciones o contenidos que no hayan sido creados por Garvi Compostela, S.L., por lo que no responderá frente a aquellos daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de dicha información.


Garvi Compostela, S.L. no se responsabiliza de daños o perjuicios derivados del acceso, uso o mala utilización de los contenidos del website.

Enlaces a outros sitios web
Garvi Compostela, S.L. pode proporcionar enlaces a outros sitios web dirixidos por Entidades ou persoas non relacionadas con Garvi Compostela, S.L.


Garvi Compostela, S.L. non é responsable dos contidos que aparecen publicados en ditos sitios web. Se vostede decide visitar algún sitio mediante enlace (link), farao exclusivamente baixo o seu propio risco, e é a súa responsabilidade tomar todas as medidas de protección contra os virus ou outros elementos destructivos.


Garvi Compostela, S.L. ou os seus sitios sponsors, ou os seus asociados están legalmente autorizados a usar marcas rexistradas, nomes comerciais, logos ou símbolos de copyright de Garvi Compostela, S.L. 

Usuarios fóra de España e lexislación aplicable
Os contenidos de estas páxinas web son controlados por Garvi Compostela, S.L., dende as súas oficinas en territorio español. Garvi Compostela, S.L. pon de manifesto que é posible estes contidos non sexan apropiados ou non estean dispoñibles para o seu uso dende un lugar situado fóra do territorio español. O acceso aos contidos deste web está prohibido dende os territorios nos cales, segundo a lexislación vixente nos mesmos, son contidos ilegais. O acceso dende un lugar fóra de España estará suxeito ao cumprimento das leis aplicables en dito lugar. Está prohibido o uso de este Sitio web ou os seus contidos, cando isto supoña unha violación das leis e demais regulacións de exportación de España.


Para calquera controversia ou conflicto suscitado en relación con este Aviso Legal e Condicións de Uso serán aplicables as leis españolas.

bottom of page