ENVIAR CONTRATO

O enviar este contrato está contratando os nosos servizos para o curso 2020/2021 e automáticamente se realizará o cargo da fianza e a primeira mensualidade.

O cuarto será para a primeira persoa que envíe o contrato correctamente cuberto e asinado. De haber algún erro, non será admitido.

Rúa Santiago del Estero 3, 5º

Santiago de Compostela

Teléfono: 981 59 85 30

Contactar por:

1200x630wa.png

© Residencia Universitaria GARVI 2021